WorkBC ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭੋ

woman working at a limber mill

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਸਿਖਲਾਈ) ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭੋ

WorkBC 'ਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਹਨ। WorkBC ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ

man sitting behind the wheel of a truck

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲਓ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। WorkBC ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

WorkBC ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ

102 WorkBC ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

WorkBC ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ WorkBC ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਜੌਬ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ